• Hệ thống cửa hàng bán lẻ
Green's Mart Đà Nẵng 67 Yên Bái, Hải Châu, Đà Nẵng
Số 344 Hùng Vương, TP Đà Nẵng- Đà Nẵng