• Gạo Hoa Lúa
Gạo sạch Hoa Lúa đảm bảo an toàn, không tẩy trắng, không chứa chất bảo quản. Với vị dẻo, vị thơm đặc trưng sẽ kích thích vị giác và đánh thức mọi giác quan thưởng thức khác trong bữa cơm.
Gạo Hoa Lúa 01 (Bao 10kg)
Gạo Hoa Lúa 01 (Bao 10kg)
Giá: 216.000 đ 184.000 đ
Gạo Hoa Lúa 08 (Bao 10kg)
Gạo Hoa Lúa 08 (Bao 10kg)
Giá: 198.000 đ 169.000 đ
Tấm Hoa Lúa (Bao 10kg)
Tấm Hoa Lúa (Bao 10kg)
Giá: 189.000 đ 161.000 đ